Trường hợp nào hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hóa đơn mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần phải có đầy đủ 09 nội dung bắt buộc được liệt kê tại Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hóa đơn không nhất nhiết phải có đầy đủ những nội dung này.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC, những trường hợp hóa đơn mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc được quy định như sau:

1. Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư 39.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

2. Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung:

- Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật: Không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

- Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế: Căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 39/2014/TT-BTC;

Thông tư 119/2014/TT-BTC.

 

- Nguyễn Trinh -  

Gởi câu hỏi

1,018

Văn bản liên quan