Từ năm 2020, hành vi lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia là phạm pháp

Đây tiếp tục là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, Luật này quy định chi tiết về 12 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia và hành vi đầu tiên được đề cập đến chính là việc xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2020, việc lôi kéo, ép buộc người khác phải uống rượu, bia dưới mọi hình thức sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Ngoài ra, Luật này cũng quy định về một số hành vi bị cấm khác như: cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; cấm cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, học sinh, sinh viên... uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn;...

Bên cạnh đó, Luật cũng nhấn mạnh, cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ phải có trách nhiệm nhắc nhở và có hình thức thông tin phù hợp đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông, hỗ trợ khách hàng thuê, sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi uống rượu, bia.

Xem thêm các nội dung khác tại: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 chính thức có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2020.

- Nguyễn Trinh - 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

1,131