Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Tiêu đề: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 Số hiệu: 44/2019/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 14/06/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

 • LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Chương II BIỆN PHÁP GIẢM MỨC TIÊU THỤ RƯỢU, BIA
 • Điều 6. Mục đích, yêu cầu trong thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 7. Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 8. Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 9. Trách nhiệm trong thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 10. Địa điểm không uống rượu, bia
 • Điều 11. Quản lý việc khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ
 • Điều 12. Quản lý việc quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ
 • Điều 13. Quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở ...
 • Điều 14. Quản lý việc tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia
 • Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC CUNG CẤP RƯỢU, BIA
 • Điều 15. Quản lý kinh doanh rượu
 • Điều 16. Điều kiện bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử
 • Điều 17. Biện pháp quản lý đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
 • Điều 18. Bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, bia
 • Điều 19. Địa điểm không bán rượu, bia
 • Điều 20. Phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; rượu, bia nhập ...
 • Chương IV BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
 • Điều 21. Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia
 • Điều 22. Phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, bia đối với sức khỏe
 • Điều 23. Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 24. Biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng
 • Điều 25. Chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác ...
 • Chương V ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
 • Điều 26. Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 27. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tác hại ...
 • Điều 28. Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Chương VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA ...
 • Điều 29. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 30. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 31. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức xã ...
 • Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia
 • Điều 33. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Điều 34. Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Sửa đổi, bổ sung quy định của một số luật khác
 • Điền 36. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 để xử lý:

Tin tức về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Phân tích chính sách về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Đang cập nhật