Từ ngày 01/12/2015, thời hạn hợp đồng dầu khí là bao lâu?

Ngày 16/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí.

Theo quy định hiện hành, hợp đồng dầu khí được ký kết theo hình thức hợp đồng chia sản phẩm dầu khí hoặc hình thức khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thỏa thuận với nhà thầu và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

thoi han hop dong dau khi, Nghi dinh 95/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 27 Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định trường hợp hợp đồng dầu khí chỉ quy định thời hạn chung, không phân biệt thời hạn đối với dầu và khí, thời hạn đó sẽ được áp dụng cho cả dầu và khí.

Trường hợp hợp đồng dầu khí chỉ quy định thời hạn đối với khí nhưng có cả phát hiện dầu trong diện tích hợp đồng, thời hạn hợp đồng dầu khí đối với dầu như sau:

a) Thời hạn hợp đồng đối với dầu không quá hai mươi lăm (25) năm;

b) Đối với các dự án khuyến khích đầu tư dầu khí, thời hạn hợp đồng đối với dầu không quá ba mươi (30) năm.

Trường hợp hợp đồng dầu khí chỉ quy định thời hạn đối với dầu nhưng có phát hiện khí trong diện tích hợp đồng, thời hạn hợp đồng dầu khí đối với khí không quá ba mươi (30) năm. 

Trường hợp hợp đồng dầu khí quy định cụ thể cả thời hạn đối với dầu và với khí, thời hạn hợp đồng dầu khí được áp dụng theo quy định trong hợp đồng.

Xem chi tiết tại Nghị định 95/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

30

Văn bản liên quan