Các mức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2019

Thư Ký Luật cho tôi hỏi, có bao nhiêu mức để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và viên chức được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ khi nào? Chị Nguyễn Ngọc Linh đã gửi câu hỏi cho Thư Ký Luật nhờ tư vấn ngày 04/9/2019.

danh gia phan loai, can bo cong chuc vien chuc, Nghi dinh 56/2015/NĐ-CP

Ảnh minh họa

 Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT giải đáp vấn đề này của chị Linh như sau:

Theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CPHướng dẫn 1326/HD-UBDT, sẽ có 04 mức để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Cụ thể:

- Đối với cán bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ.

- Đối với công chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ.

- Đối với viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, viên chức được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ trong những trường hợp sau:

Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, khi đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại, đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Chủ trì hoặc tham gia ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

Đối với viên chức quản lý, đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại, đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

- Các tiêu chí đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý;

- Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

Nguyễn Trinh

5,947

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan