Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 7/2020 (21/7 - 31/7)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 7/2020 (21/7 - 31/7)
Lê Hải

Từ cuối tháng 7/2020 (từ ngày 21/7 - 31/7) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Thuế, phí, lệ phí; Ngoại giao - Điều ước quốc tế; Giáo dục - đào tạo,… có hiệu lực thi hành. Các chính sách cụ thể gồm có:

1. Định mức chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh từ 30/7/2020

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 55/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam.

Theo đó, định mức chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh diện Hiệp định học tập tại Việt Nam từ ngày 01/7/2020 được quy định như sau:

 • Lưu học sinh đại học: 3.630.000 đồng/người/tháng;

 • Lưu học sinh sau đại học: 4.110.000 đồng/người/tháng;

 • Lưu học sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng: 4.820.000 đồng/người;

 • Lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào bậc đại học: 2.460.000 đồng/người/tháng;

 • Lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào bậc sau đại học: 2.900.000 đồng/người/tháng;

Chi tiết xem tại Thông tư 55/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 30/7/2020.

Định mức chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh từ 30/7/2020

Định mức chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh từ 30/7/2020 - Ảnh minh họa

2. Giảm 50% mức thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh đến hết năm 2020

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết mức thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh trong năm 2020 và 2021 như sau:

Từ ngày 27/7/2020 đến hết 31/12/2020:

 • Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 5.000.000 đồng/vụ việc;

 •  Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh: 25.000.000 đồng/hồ sơ.

Từ ngày 01/01/2021:

 • Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 10.000.000 đồng/vụ việc;

 • Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh: 50.000.000 đồng/hồ sơ.

Chi tiết xem tại Thông tư 58/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 27/7/2020.

3. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2020/NĐ-CP về thực hiện cơ chế tạm quản theo công ước Istanbul.

cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul - Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định 64 quy định chi tiết các hàng hoá được tạm quản gồm:

 • Hàng hoá để trưng bày tại sự kiện theo quy định;

 • Hàng hoá sử dụng tại sự kiện bao gồm: hàng hoá cần thiết cho mục đích giới thiệu máy móc nước ngoài hoặc thiết bị trưng bày; vật liệu xây dựng và trang trí, kể cả thiết bị điện cho gian hàng, quầy hàng; vật liệu quảng cáo và trưng bày để giới thiệu hàng hoá;

 • Trang thiết bị bao gồm thiết bị phiên dịch, thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh, phim mang tính giáo dục, khoa học và văn hoá sử dụng tại sự kiện.

Lưu ý: Hàng hoá tạm quản trong thời gian tham gia các sự kiện không được sử dụng cho mục đích khác. Khi kết thúc sự kiện, hàng hoá tạm quản phải được tái xuất, tái nhập hoặc thực hiện thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, thay đổi mục đích sử dụng theo quy định.

Chi tiết các nội dung xem tại Nghị định 64/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/7/2020.

4. Bãi bỏ quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép.

Theo đó, Thông tư 10/2020/TT-BCT chính thức bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép kể từ ngày 31/7/2020.

Chi tiết xem tại Thông tư 10/2020/TT-BCT được ban hành ngày 15/6/2020.

Gởi câu hỏi

322

Văn bản liên quan