Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 10/2019 (từ 11/10 - 20/10)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 10/2019 (từ 11/10 - 20/10)
Duy Thịnh

Từ giữa tháng 10/2019 sẽ có nhiều chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực thi hành, nổi bật là một số văn bản thuộc lĩnh vực hải quan, giao thông vận tải, tài chính sau đây.

 

1. Các trường hợp hủy tờ khai đối với gói, kiện hàng hóa xuất nhập khẩu

Hàng hóa xuất nhập khẩu là gói, kiện hàng phải hủy tờ khai hải quan nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Thông tư 56/2019/TT-BTC, gồm có:

 • Các trường hợp tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2018/TT-BTC;

 • Khai nhiều tờ khai hải quan cho cùng một gói, kiện hàng hóa (khai trùng thông tin tờ khai);

 • Hàng hóa đã khai hải quan và hoàn thành thủ tục tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định;

 • Tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm gói, kiện hàng hóa không đúng quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư 49/2015/TT-BTC sau khi xử lý vi phạm;

 • Trường hợp từ chối nhận hàng đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng chưa thông quan;

 • Tờ khai hải quan khi sai các thông tin không được phép khai sửa đổi, bổ sung tại phân B Phụ lục I Danh mục 1 ban hành kèm theo Thông tư 49/2015/TT-BTC, trừ tờ khai hải quan có giá trị thấp đã được thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vụ giám sát hải quan.

Xem chi tiết tại Thông tư 56/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

2. Khai hải quan trong trường hợp bên bán và mua có quan hệ đặc biệt

Trường hợp bên bán và bên mua có mối quan hệ đặc biệt theo quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2015/TT-BTC phải cung cấp các chứng từ, tài liệu thể hiện mối quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng trị giá giao dịch khi cơ quan hải quan yêu cầu, cụ thể:

 • Chứng từ, tài liệu thể hiện giao dịch mua bán được tiến hành như giao dịch mua bán giữa những người không có mối quan hệ đặc biệt (nếu có);

 • Chứng từ, tài liệu thể hiện trị giá giao dịch của hàng hóa đang được xác định trị giá hải quan, xấp xỉ hoặc bằng với trị giá giao dịch của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự được mua bán giữa các bên không có mối quan hệ đặc biệt (nếu có);

 • Các chứng từ, tài liệu khác có liên quan thể hiện mối quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch (nếu có).

Các nội dung nêu trên căn cứ theo Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

3. Khoảng cách tối thiểu an toàn giữa hai xe là từ 35m - 100m

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, người lái xe, người điều khiển phương tiện giao thông với vận tốc (V) là 60 km/h phải giữ một khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m đối với xe chạy liền trước xe của mình. Và tùy theo các mức vận tốc khác nhau thì khoảng cách an toàn giữa các xe là khác nhau, cụ thể:

 • 60 < V ≤ 80: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m;

 • 80 < V ≤ 100: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m;

 • 100 < V ≤ 120: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m.

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Xem chi tiết tại Thông tư 31/2019/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

4. Người từ đủ 14 tuổi trở lên không phải nộp phí khi cấp căn cước công dân

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Theo đó, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu thuộc một trong các trường hợp không phải nộp lệ phí. Ngoài ra còn có các trường hợp không phải nộp lê phí khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân như:

 • Đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân;

 • Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Xem thêm tại Thông tư 59/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2019.

Gởi câu hỏi

620

Văn bản liên quan