Thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ nhận được khoản trợ cấp nào?

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia và sau khi hoàn thành nghĩa vụ thì công dân sẽ nhận được những khoản trợ cấp.

trợ cấp, phụ cấp NVQS

Thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ nhận được khoản trợ cấp nào? (Ảnh minh họa)

Theo khoản 1 Điều 21 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. Sau 24 tháng phục vụ trong quân ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được hưởng các khoản tiền trợ cấp, phụ cấp như sau:

1. Hưởng phụ cấp theo quân hàm

Phụ cấp quân hàm hiện được thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Phụ cấp này được tính theo hệ số nhân với mức lương cơ sở. Hiện nay, theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng:

  • Binh nhì có hệ số phụ cấp là 0,4: mức phụ cấp 596.000 đồng/tháng;

  • Binh nhất có hệ số phụ cấp là 0,45: mức phụ cấp 670.500 đồng/tháng;

  • Hạ sĩ có hệ số phụ cấp là 0,5: mức phụ cấp 745.000 đồng/tháng;

  • Trung sĩ có hệ số phụ cấp là 0,6: mức phụ cấp 894.000 đồng/tháng;

  • Thượng sĩ có hệ số phụ cấp là 0,7: mức phụ cấp 1.043.000 đồng/tháng.

2. Phụ cấp nếu kéo dài thời gian tại ngũ

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, ngoài chế độ phụ cấp quân hàm thì hạ sĩ quan, binh sĩ kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ 25 trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hiện hưởng:

Mức phụ cấp nếu kéo dài thời gian tại ngũ = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng x 250%.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ không quá 06 tháng trong trường hợp để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Khoản phụ cấp này không áp dụng đối với trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích

Ngoài nam giới thì nữ giới cũng có thể tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong trường hợp này, hàng tháng, hạ sĩ quan, binh sĩ nữ được hưởng phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở.

Vậy hạ sĩ quan, binh sĩ nữ được hưởng 298.000 đồng/tháng.

4. Hưởng trợ cấp một lần khi xuất ngũ

- Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ 24 tháng trong quân đội: Khi phục vụ đủ 24 tháng trong quân đội, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp một lần theo mức: Cứ mỗi năm phục vụ lại được hưởng 02 tháng tiền lương cơ sở.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ 30 tháng trong quân đội: Ngoài mức hưởng đã nêu thì hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ sẽ được hưởng thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

- Trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

5. Hưởng trợ cấp tạo việc làm

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.

Mức trợ cấp tạo việc làm của hạ sĩ quan, binh sĩ là 8.940.000 đồng.

Trên đây là 05 loại tiền trợ cấp, phụ cấp mà hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được nhận khi tham gia nghĩa vụ quân sự, bao gồm: phụ cấp theo quân hàm, phụ cấp nếu kéo dài thời gian tại ngũ, phụ cấp khuyến khích (đối với nữ hạ sĩ quan, binh sĩ), trợ cấp một lần khi xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm.

Căn cứ pháp lý

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Nghị định 27/2016/NĐ-CP

Ngọc Tài

1,381

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan