Được cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ khi bị ố, nhòe, rách, hư hỏng

Trong quá trình quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì nhiều yếu tố khách quan có thể dẫn tới Giấy chứng nhận QSDĐ có thể bị ố, nhòe, rách, hư hỏng. Trong trường hợp này, người dân sẽ được cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ để có Giấy chứng nhận QSDĐ mới.

cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ

Được cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ khi bị ố, nhòe, rách, hư hỏng (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định sẽ cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ trong trường hợp Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng. Theo đó, để được cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ cần thực hiện các thủ tục sau:

1. Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ

Bước 1: Nộp hồ sơ

Theo Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trong trường hợp cấp đổi GCNQSDĐ, người dân nộp hồ sơ tại:

  • Văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ.

  • Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

  • Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế; Cảng vụ hàng không là đầu mối nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại khu công nghệ cao, khu kinh tế; cảng hàng không, sân bay.

Lưu ý, địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì các cơ quan thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ

Bước 3: Giải quyết yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ;

  • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao GCNQSDĐ cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Thời gian thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ

Theo điểm p khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời hạn cấp đổi GCNQSDĐ được quy định như sau:

  • Không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.

  • Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 17 ngày.

Lưu ý, thời gian này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Như vậy, khi Giấy chứng nhận QSDĐ bị ố, nhòe, rách, hư hỏng thì người dân hoàn toàn có quyền được cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ mới sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục như trên.

Lê Vy

293

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan