Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 13/4 - 18/4/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 13/4 - 18/4/2020)
Lan Anh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 13/4 - 18/4/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Văn thư - Lưu trữ, Bảo hiểm, An sinh xã hội,... Nội dung cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản từ 15/6/2020

Ngày 16/4/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, Thông tư này quy định bãi bỏ toàn bộ Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. (Hiện các nội dung hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đã được quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020)

Ngoài ra, Bộ cũng quy định bãi bỏ toàn bộ Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 và Thông tư  01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-BNV có hiệu lực từ 15/6/2020.

2. CCVC xác minh hồ sơ hưởng BH TNLĐ, BNN được hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở/tháng

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

Cụ thể, theo Thông tư 24, công chức, viên chức thường xuyên phải đi kiểm tra, xác minh hồ sơ đối tượng hưởng BH TNLĐ, BNN tại khu dân cư mà tự túc bằng phương tiện cá nhân và không thuộc phạm vi thanh toán chế độ công tác phí theo quy định, thì được hỗ trợ theo phương thức khoán tiền tự túc phương tiện (gồm tiền nhiên liệu, khấu hao xe và chi phí gửi xe) tối đa không quá 01 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Mức khoán cụ thể do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng.

Xem toàn văn quy định tại: Thông tư 24/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 30/5/2020.

3. Chính thức giảm giá điện do ảnh hưởng của Covid-19

Ngày 16/4/2020, Bộ Công Thương đã ký ban hành Công văn 2698/BCT-ĐTĐL về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Công thương hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, đơn cử như sau:

  • Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm;
  • Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán Iẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT;

Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng.

Chi tiết xem tại: Công văn 2698/BCT-ĐTĐL ban hành ngày 16/4/2020.

4. Từ 22/5/2020, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Nghị định này nêu rõ, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh hoặc sử dụng danh tính điện tử do các tổ chức cung cấp định danh điện tử đã kết nối, tích hợp với Nền tảng trao đổi định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử chỉ được thực hiện khi hồ sơ được gửi từ tài khoản đã đăng ký.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/5/2020.

Gởi câu hỏi

417

Văn bản liên quan