Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 26/8/2019 - 31/8/2019)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 26/8/2019 - 31/8/2019)
Duy Thịnh

Tuần vừa qua (từ ngày 26/8/2019 - 31/8/2019), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng liên quan đến hải quan, giáo dục, quy hoạch,... các văn bản cụ thể gồm có:

 

1. Các trường hợp hủy tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK nhóm 1 và nhóm 2

Thông tư 56/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTCThông tư 191/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Đáng chú ý tại văn bản này là nội dung sửa đổi, bổ sung những trường hợp phải hủy tờ khai đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Theo đó, các trường hợp hủy tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa nhóm 1 và nhóm 2 gồm:

- Các trường hợp theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

- Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng chưa thông quan hàng hóa phải hoàn nước gốc.

- Khai nhiều tờ khai hải quan cho cùng một lô hàng hóa (khai trùng thông tin tờ khai).

- Hàng hóa NK  đã khai tờ khai hải quan và hoàn thành thủ tục tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định.

- Tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm hàng hóa không đúng quy định sau khi xử lý vi phạm theo đúng quy định.

- Tờ khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin không được phép khai sửa đổi, bổ sung trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã được thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; tờ khai hải quan XK đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã XK.

2. 49 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 973/QLCL-QLVBCC về Danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiếm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được ban hành ngày 30/8/2019.

Cụ thể, theo Thông báo này, có 07 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và 42 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (Chứng chỉ A, B, C). Đơn cử các đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ gồm:

- Trường Đại học Nguyễn Trãi: dừng từ ngày 30/7/2019;

- Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà: Dừng từ ngày 15/8/2019;

- Trường ĐH Kinh Bắc: Dừng từ ngày 16/8/2019;

- Trường Đại học Hải Phòng: dừng từ ngày 28/8/2019;

- Các Trung tâm GDNN - GDTX Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên, Hiệp Hòa, Việt Yên (Do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý): Dừng từ ngày14/8/2019;

- ...

3. UBTVQH gỡ vướng cho Luật Quy hoạch

Ngày 16/8/2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Theo đó, Khoản 1 Điều 6 và Khoản 2 Điều 20 của Luật Quy hoạch được hiểu như sau: Các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Các quy hoạch nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 1/1/2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 có hiệu lực ngày 16/8/2019.

4. Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND từ ngày 10/10/2019

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân, thay thế Nghị định 129/2015/NĐ-CP

Theo đó, công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có lý lịch rõ ràng.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong CAND.

- Có bằng tốt nghiệp THPT trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu TNHS; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục;...

Xem thêm tại: Nghị định 70/2019/NĐ-CP  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2019.

Gởi câu hỏi

395

Văn bản liên quan