Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 17/02 – 22/02)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 17/02 – 22/02)
Thu Ba

Trong tuần vừa qua (từ ngày 17/02 – 22/02), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về đất đai, thuế, xuất nhập khẩu... Nội dung cụ thể như sau:

1. Bộ TNMT chính thức có hướng dẫn cấp sổ đỏ cho condotel

Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ về việc hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở được ban hành ngày 14/02/2020.

Theo đó, trong trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Khoản 22 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Bộ TNMT đề nghị Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì việc thực hiện Cấp giấy chứng nhận phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án.

2. Khung giá tính thuế tài nguyên áp dụng từ 05/3/2020

Thông tư 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau có hiệu lực từ 05/3/2020.

Theo đó, Thông tư 05/2020/TT-BTC bổ sung Phụ lục VII - Khung giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác. Đồng thời thay thế các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư này, lần lượt như sau:

 • Phụ lục I: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại;

 • Phụ lục II: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại;

 • Phụ lục III: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên;

 • Phụ lục V: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên;

3. Thủ tục nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP được quy định như sau:

 • Thương nhân nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng là doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

 • Trường hợp thương nhân tham gia đấu giá và trúng đấu giá nhưng không có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thì ủy thác cho doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thực hiện nhập khẩu;

 • Khi làm thủ tục nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo hạn ngạch thuế quan, ngoài việc thực hiện các thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành thương nhân xuất trình văn bản của Bộ Công Thương thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng cho cơ quan Hải quan;

 • Các quy định về bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi xe ô tô được thực hiện theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại Thông tư 04/2020/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.

4. Thêm 24 cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan cho người xuất nhập cảnh

Đây là nội dung quan trọng tại Quyết định 184/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11/02/2020 về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Cụ thể, Quyết định 184/QĐ-BTC đã bổ sung thêm danh sách 24 cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 120/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 52/2017/TT-BTC, đơn cử:

 • Cửa khẩu Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông do cục hải quan An Giang quản lý;

 • Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi do cục hải quan Hải Phòng quản lý;

 • Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc do cục hải quan Kiên Giang quản lý;

 • Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Cam ranh do cục hải quan Khánh Hòa quản lý;

 • Cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Chi Ma do cục hải quan Lạng Sơn quản lý;

Xem toàn văn quy định tại Quyết định 184/QĐ-BTC có hiệu lực từ 11/02/2020.

Gởi câu hỏi

154

Văn bản liên quan