03 hình thức báo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo quy định mới

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Theo Thông tư 03/2019/TT-BTP, các đối tượng thực hiện báo cáo thống kê ngành tư pháp được lựa chọn một trong các hình thức dưới đây để gửi báo cáo đến đơn vị nhận báo cáo:

  • Báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký của Thủ trưởng, dấu của đơn vị thực hiện báo cáo, gửi về đơn vị nhận báo cáo theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

  • Báo cáo bằng văn bản điện tử được thể hiện bằng một trong hai hình thức sau đây:

    • Văn bản điện tử dưới dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo giấy theo quy định tại khoản 1 Điều này;

    • Văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo.

  • Báo cáo bằng tiện ích trên Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp chủ trì thống nhất xây dựng và triển khai.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 03/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

187

Văn bản liên quan