04 điều không được làm của đấu giá viên đối với người tham gia đấu giá

Đấu giá viên là một trong những nghề đòi hỏi phải có phẩm chất đạo đức tốt. Để thực hiện việc tuyển chọn đấu giá viên phù hợp, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BTP đề cập đến Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

Theo đó, trong quan hệ với người tham gia đấu giá, đấu giá viên không được thực hiện các hành vi sau đây:

  • Đấu giá viên không được thông đồng, móc nối, nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người tham gia đấu giá để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

  • Đấu giá viên không được có hành vi hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định của pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá.

  • Đấu giá viên không được tiết lộ thông tin mà mình biết được về người tham gia đấu giá, giá mà người tham gia đấu giá đã trả trước khi công bố kết quả đấu giá trong trường hợp cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Đấu giá viên không được phân biệt đối xử về giới tính, tuổi, dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, địa vị xã hội, khả năng tài chính giữa những người tham gia đấu giá khi họ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật để tham gia đấu giá, bảo đảm đối xử bình đẳng giữa những người tham gia đấu giá.

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 12/12/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

338

Văn bản liên quan