04 nguyên tắc mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới đất liền

Ngày 21/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

04 nguyên tắc mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới đất liền, 112/2014/NĐ-CP

04 nguyên tắc mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới đất liền (Hình minh họa)

Theo đó, Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định khi mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới đất liền bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Được sự thống nhất của chính quyền cấp tỉnh có cửa khẩu hai bên; sự đồng ý của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước láng giềng hoặc do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quyết định mở theo quy định của Nghị định này;

- Phải nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền trên toàn quốc; đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài về kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước;

- Đảm bảo yếu tố chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và quốc phòng an ninh, đối ngoại;

- Đảm bảo phù hợp với lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập.

Về thẩm quyền mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới, được quy định như sau:

- Chính phủ quyết định việc mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới thực hiện việc mở cửa khẩu phụ, lối mở biên giới sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quan và được sự đồng ý của Chính phủ.

Bên cạnh đó, căn cứ vào phạm vi đối tượng xuất, nhập; cửa khẩu biên giới đất liền được chia thành cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương), cửa khẩu phụ và lối mở biên giới (sau đây gọi chung là cửa khẩu biên giới).

- Cửa khẩu quốc tế được mở cho người, phương tiện của Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

- Cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở cho người, phương tiện Việt Nam và nước láng giềng có chung cửa khẩu xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

- Cửa khẩu phụ được mở cho người, phương tiện Việt Nam và nước láng giềng thuộc tỉnh biên giới hai bên xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

Chi tiết xem tại Nghị định 112/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/01/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan