04 phương pháp xác định tổng mức đầu tư dự án sử dụng vốn NSNN

Mới đây, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP quy định về quản chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được xác định theo các phương pháp quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP sau đây:

phuong phap xac dinh tong muc dau tu xay dung, Nghi dinh 68/2019/NĐ-CP

Nguồn: Internet

  • Phương pháp xác định khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở, kế hoạch thực hiện dự án, tổ chức biện pháp thi công định hướng, các yêu cầu cần thiết khác của dự án và hệ thống định mức, đơn giá xây dựng, các chế độ, chính sách liên quan;

  • Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự;

  • Phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình;

  • Phương pháp kết hợp các phương pháp nêu tại trên.

Lưu ý:

  • Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự và phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình chỉ sử dụng đối với công trình xây dựng phổ biến.

  • Dự án thực hiện theo phương thức hợp đồng để thực hiện các công việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (viết tắt là EPC); thiết kế và thi công xây dựng công trình (viết tắt là EC); thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là EP) thì tổng mức đầu tư phải được xác định trên cơ sở phương pháp xác định khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở, kế hoạch thực hiện dự án, tổ chức biện pháp thi công định hướng,.. kết hợp với phương pháp khác.

  • Chi tiết các phương pháp xác định Tổng mức đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

420

Văn bản liên quan