05 trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo lường nhóm 2

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Theo đó, trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo lường nhóm 2 quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN được Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung như sau:

trach nhiem co so su dung phuong tien do nhom 2, Thong tu 07/2019/TT-BKHCN

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Bảo đảm các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất, yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.

  • Thực hiện việc kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng theo quy định tại Chương IV Thông tư này.

  • Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người sử dụng phương tiện đo khi thực hiện phép đo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

  • Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.

  • Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

255

Văn bản liên quan