05 trường hợp dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BQP quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam. Văn bản thay thế Thông tư 80/2011/TT-BQP.

Theo quy định mới, việc dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Trực tiếp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật.

  • Thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật.

  • Có tố giác, tin báo về hành vi vi phạm pháp luật.

  • Có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về truy đuổi, bắt giữ người, tàu thuyền và phương tiện vi phạm pháp luật.

  • Người vi phạm tự giác khai báo về hành vi vi phạm pháp luật.

  • Các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cũng theo Thông tư 15/2019/TT-BQP, hiệu lệnh dừng tàu thuyền được thể hiện bằng tín hiệu hàng hải gồm: Còi hú, đèn, cờ hiệu, máy thông tin và các hình thức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế..

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

171

Văn bản liên quan