Thông tư 15/2019/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2019/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 15/2019/TT-BQP về quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 15/2019/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Chiêm Ngày ban hành: 11/02/2019 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng

Mục lục Thông tư 15/2019/TT-BQP về quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm
 • Điều 5. Yêu cầu đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 6. Lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 7. Nhiệm vụ của Tổ kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 8. Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho Tổ kiểm tra, ...
 • Điều 9. Mối quan hệ của các thành phần trong lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 10. Đội hình, biện pháp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 11. Các trường hợp và thẩm quyền quyết định biện pháp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đi trên tàu ...
 • Chương II QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT
 • Điều 12. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch và công tác chuẩn bị tuần tra, kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 13. Bảo đảm an toàn cho hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 14. Các trường hợp dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 15. Dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 16. Hiệu lệnh dừng tàu thuyền
 • Điều 17. Nhiệm vụ của lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 18. Nội dung kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 19. Xử lý vi phạm trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 20. Tổ chức dẫn giải tàu thuyền vi phạm, củng cố chứng cứ, hồ sơ
 • Điều 21. Áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm
 • Điều 22. Xác minh đối với vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng khi chưa có dấu hiệu của tội phạm
 • Điều 23. Xác minh, điều tra vụ việc vi phạm có dấu hiệu của tội phạm
 • Điều 24. Kết luận vụ việc và đề xuất xử lý
 • Điều 25. Bàn giao vụ việc cho cơ quan khác tiếp tục xử lý
 • Điều 26. Tiếp nhận vụ việc vi phạm pháp luật do các cơ quan, lực lượng khác chuyển giao cho Cảnh sát ...
 • Điều 27. Canh giữ tàu thuyền vi phạm, trả lại tàu thuyền vi phạm
 • Điều 28. Công tác lưu trữ hồ sơ và công tác báo cáo
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Điều 30. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2019/TT-BQP để xử lý: