06 hình thức tổ chức của cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày 07/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chủng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.

Theo quy định tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng được tổ chức theo các hình thức sau:

  • Bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh đa khoa hoặc chuyên khoa;

  • Trung tâm nghiên cứu, trung tâm an điều dưỡng có giường bệnh;

  • Bệnh xá quân y, bệnh xá Ban Cơ yếu Chính phủ, đội điều trị;

  • Phòng khám đa khoa thuộc quân y cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên;

  • Phòng khám chuyên khoa, bao gồm: Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng; Phòng khám điều trị bệnh nghề nghiệp; Phòng khám, điều trị HIV/AIDS;

  • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y được cấp có thẩm quyền thành lập.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

219

Văn bản liên quan