06 trách nhiệm của doanh nghiệp phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Mới đây, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 114/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

pha do tau bien da qua su dung, nghi dinh 114/2014/NĐ-CP

Nguồn ảnh: Internet

Theo đó, Nghị định 114/2014/NĐ-CP quy định doanh nghiệp thực hiện phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải thực hiện các trách nhiệm sau đây:

  • Lập kế hoạch thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ đối với từng tàu biển hoặc phải có hợp đồng với doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ này về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ từng tàu biển.

  • Bố trí các khu vực để lưu giữ an toàn các loại chất thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ tàu biển trước khi xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  • Xây dựng phương án khắc phục sự cố về môi trường xảy ra trong hoạt động phá dỡ tàu biển.

  • Áp dụng kịp thời, hiệu quả các biện pháp khắc phục sự cố môi trường xảy ra trong hoạt động phá dỡ tàu biển và phải báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý.

  • Mua bảo hiểm và thực hiện các nghĩa vụ về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường liên quan đến hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển.

  • Thực hiện các quy định khác có liên quan của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết tại Nghị định 114/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/01/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan