07 điều kiện bắt buộc khi giao, nhận máu và chế phẩm máu

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư 26/2013/TT- BYT hướng dẫn hoạt động truyền máu.

Theo đó, Điều 39 Thông tư 26/2013/TT- BYT quy định việc giao, nhận máu và chế phẩm máu giữa cơ sở cung cấp máu với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhau chỉ được thực hiện khi đáp ứng 07 điều kiện sau đây:

dieu kien giao nhan mau va che pham mau, thong tu 26/2013/TT- BYT

Hình minh họa (nguồn Internet)

  • Cơ sở y tế được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện việc cung cấp máu cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

  • Có hợp đồng hợp pháp cung cấp máu giữa cơ sở cung cấp và cơ sở nhận máu, chế phẩm máu;

  • Có phiếu dự trù, cung cấp máu và chế phẩm máu theo quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm Thông tư này;

  • Trường hợp không có hợp đồng cung cấp máu: phiếu dự trù phải có xác nhận của đại diện lãnh đạo hoặc người được ủy quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

  • Có các nhân viên y tế thực hiện việc giao và nhận máu;

  • Có phương tiện bảo quản, vận chuyển máu và chế phẩm máu phù hợp;

  • Hồ sơ giao nhận máu phải được lưu giữ và kiểm soát theo quy định tại Điều 61 Thông tư 26/2013/TT- BYT.

Ngoài ra, chế phẩm máu được hiểu là sản phẩm được điều chế tại cơ sở truyền máu, gồm một hoặc nhiều loại tế bào máu, huyết tương có nguồn gốc từ máu toàn phần hoặc thành phần máu.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 26/2013/TT- BYT có hiệu lực từ 15/11/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan