07 nhóm dữ liệu Bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 năm 2020

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức ban hành Thông tư 19/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000.

nhom du lieu ban do dia hinh quoc gia ty le 1:2.000, 1:5.000, Thong tu 19/2019/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, tại Điều 7 Thông tư 19/2019/TT-BTNMT quy định bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 được thành lập từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bao gồm các nhóm lớp dữ liệu sau đây:

a) Nhóm lớp cơ sở toán học;

b) Nhóm lớp dữ liệu địa hình;

c) Nhóm lớp dữ liệu thủy văn;

d) Nhóm lớp dữ liệu dân cư;

đ) Nhóm lớp dữ liệu giao thông;

e) Nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính;

g) Nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật.

Trong đó, nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 được thể hiện bằng các ký hiệu tương ứng theo mẫu Ký hiệu Bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 quy định tại Điều 16 của Thông tư 19. Đồng thời, độ chính xác biểu thị các yếu tố nội dung bản đồ phải bảo đảm các quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Thông tư này nêu rõ quy định về cơ sở toán học của Bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.00, đơn cử như sau:

- Bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 được thành lập trong hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia; Thành lập trong phép chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 3º có hệ số điều chỉnh tỉ lệ biến dạng chiều dài k0 = 0,9999.

Số hiệu múi, kinh tuyến trục và kinh tuyến biên từng múi như tại Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

Số hiệu múi

Kinh tuyến biên trái

Kinh tuyến trục

Kinh tuyến biên phải

481

100030’

1020

103030’

482

103030’

1050

106030’

491

106030’

1080

109030’

492

109030’

1110

112030’

501

112030’

1140

115030’

502

115o30’

117o

118o30’

 

Chia mảnh và phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 theo quy định tại Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) “Hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000”.

Xem chi tiết tại: Thông tư 19/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 23/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan