Băng tần 694-806 MHz cho hệ thống di động IMT được quy hoạch như thế nào?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký ban hành Thông tư 19/2019/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.

quy hoach bang tang 694-806 MHz, Thong tu 19/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Điều 2 Thông tư 19/2019/TT-BTTTT quy định băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam được phân chia như sau:

Trong đó:

  • Đoạn băng tần 703-733 MHz được dành làm băng tần đường lên, phân chia thành 03 khối là B1, B2 và B3, mỗi khối có độ rộng 10 MHz.

  • Đoạn băng tần 758-788 MHz được dành làm băng tần đường xuống, phân chia thành 03 khối là B1’, B2’ và B3’, mỗi khối có độ rộng 10 MHz.

  • Doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 01 khối trong tổng số 03 khối song công phân chia theo tần số (FDD) là B1-B1’, B2-B2’, B3-B3’ và được sử dụng theo quy định trong giấy phép sử dụng băng tần.

- Đoạn băng tần 694-703 MHz được dành làm băng tần bảo vệ.

- Đoạn băng tần 733-758 MHz và 788-806 MHz: Các hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong các đoạn băng tần này phải có kế hoạch chuyển đổi tần số để giải phóng băng tần, không được triển khai mới hệ thống vô tuyến chuyên dùng trong các đoạn băng tần này.

- Khi sử dụng đoạn băng tần 786-788 MHz, để không gây nhiễu có hại cho hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong đoạn băng tần này tại một số khu vực, doanh nghiệp phải bảo đảm mức cường độ điện trường không vượt quá 42 dBμV/m/3MHz đo ở độ cao 10 mét từ mặt đất; trong trường hợp nhiễu có hại xảy ra, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các giải pháp để xử lý hết nhiễu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện).

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 19/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 16/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan