Bảng tỷ lệ % tổn thương cơ thể do di chứng rối loạn tâm thần

Ngày 12/6/2014, Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Theo đó, Ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BYT là bảng tỷ lệ phần trăm (%) tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. Cụ thể, tổn thương cơ thể do di chứng rối loạn tâm thần và hành vi sau chấn thương, vết thương sọ não được quy định như sau:

Di chứng rối loạn tâm thần và hành vi sau chấn thương, vết thương sọ não

Tỷ lệ (%)

I. Sa sút trí tuệ (mất trí Dementia)

 

1. Sa sút trí tuệ mức độ nhẹ

21- 25

2. Sa sút trí tuệ mức độ vừa (trung bình)

41 - 45

3. Sa sút trí tuệ mức độ nặng (trầm trọng)

61 - 63

4. Sa sút trí tuệ mức độ rất nặng (hoàn toàn )

81 – 83

II. Rối loạn tâm thần sau chấn động não

 

1. Rối loạn tâm thần sau chấn động não điều trị khỏi

0

2. Rối loạn tâm thần sau chấn động não điều trị ổn định

11 - 15

3. Rối loạn tâm thần sau chấn động não điều trị không kết quả

25 - 30

III. Rối loạn nhân cách

 

1. Rối loạn nhân cách điều trị khỏi

0

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 20/2014/TT-BYT có hiệu lực từ 15/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan