Thông tư 20/2014/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2014/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 20/2014/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 12/06/2014 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ SỬ DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y, GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN
  • Điều 1. Quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể
  • Điều 2 Nguyên tắc giám định
  • Điều 3. Nguyên tắc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể
  • Điều 4 Phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2014/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 20/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 20/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 20/2014/TT-BYT

Đang cập nhật