Bên mua phải mua toàn bộ lượng điện năng Bên bán phát lên lưới

Đây là một trong những trách nhiệm mà bên mua phải thực hiện được quy định tại Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

Cụ thể, căn cứ tại Điều 12 Thông tư 32/2014/TT-BCT, thì Bên mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị phân phối điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, có lưới điện mà các nhà máy thủy điện nhỏ sẽ đấu nối để mua điện với Bên bán phải có trách nhiệm thực hiện những quy định sau đây:

mua ban dien, trach nhiem, ben mua

  • Thỏa thuận, ký kết hợp đồng với Bên bán theo Hợp đồng mua bán điện mẫu và theo Biểu giá chi phí tránh được nếu Bên bán đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Thông tư 32 và các quy định pháp luật có liên quan khác.

  • Mua toàn bộ lượng điện năng Bên bán phát lên lưới theo khả năng truyền tải của lưới điện, trừ phần điện năng bán cho đơn vị phân phối điện tại địa phương.

  • Tuân thủ quy định vận hành hệ thống điện, quy định hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.

  • Gửi Cục Điều tiết điện lực báo cáo kết quả thỏa thuận với Bên bán trong trường hợp thay đổi thời gian áp dụng giá giờ cao điểm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày thỏa thuận với Bên bán.

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng công ty điện lực có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý tình trạng quá tải đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 32.

Chi tiết xem tại Thông tư 32/2014/TT-BCT có hiệu lực từ 25/11/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan