Bổ sung điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra chuyên ngành KHCN

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Theo đó, Thông tư 05 bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra chuyên ngành KHCN, cụ thể:

1. Hoạt động thanh tra được trang bị thiết bị và phương tiện làm việc. Khi đi công tác tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thanh tra được trang bị các phương tiện làm việc và thiết bị sau để phục vụ hoạt động thanh tra:

  • Máy tính xách tay;
  • Thiết bị chụp ảnh, ghi âm, ghi hình;
  • Các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng;
  • Các thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho hoạt động thanh tra, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ thanh tra do thủ trưởng bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành đề nghị với người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra trang bị.

2. Ngoài những phương tiện, thiết bị kỹ thuật trên, khi cần thiết hoạt động thanh tra được trang bị bổ sung thiết bị kỹ thuật khác phục vụ công tác thanh tra:

  • Phương tiện đi lại; phương tiện thông tin, liên lạc báo cáo, trao đổi nghiệp vụ;
  • Căn cứ nguồn kinh phí của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra được trang bị xe ô tô chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 05/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan