Các chức danh trong CQNN được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Cụ thể, công dân đang đảm nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước sau đây sẽ được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến:

  • Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc Bộ, ngành; Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc Bộ, ngành.

  • Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

  • Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

  • Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

  • Vụ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch: HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Chủ tịch: HĐND, UBND cấp xã.

  • Người đứng đầu các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND và HĐND ở cấp tỉnh, cấp huyện.

  • Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

  • Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an cấp xã tại địa bàn các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được xác định đặc biệt khó khăn.

Xem chi tiết tại Nghị định 14/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

203

Văn bản liên quan