Cách sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng

Trong một số trường hợp văn bản công chứng sẽ xuất hiện những lỗi nhỏ cơ bản như: sai chính tả, sơ suất nhầm lẫn thông tin khi đánh máy…Vậy khi gặp những lỗi đó thì sửa lỗi như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật hiện hành?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 50 Luật Công chứng 2014 thì lỗi kỹ thuật là lỗi do sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in ấn trong văn bản công chứng mà việc sửa lỗi đó không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng, giao dịch.

Sửa lỗi sai sót kỹ thuật của văn bản công chứng

Hình minh họa (Nguồn internet)

Việc sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật công chứng 2014, cụ thể như sau:

- Việc sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó.

- Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật.

- Công chứng viên thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật có trách nhiệm đối chiếu từng lỗi cần sửa với các giấy tờ trong hồ sơ công chứng, gạch chân chỗ cần sửa, sau đó ghi chữ, dấu hoặc con số đã được sửa vào bên lề kèm theo chữ ký của mình và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Công chứng viên có trách nhiệm thông báo việc sửa lỗi kỹ thuật đó cho người tham gia hợp đồng, giao dịch.

Như vậy, khi văn bản công chứng có sai sót, lỗi kỹ thuật thì được sửa chữa nếu sai sót trong văn bản không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng giao dịch.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

2,786

Văn bản liên quan