Cán bộ, công chức không được thôi quốc tịch Việt Nam

Cán bộ, công chức không được thôi quốc tịch Việt Nam
Ngọc Duyên

Công dân Việt Nam có nhu cầu thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài thì được thôi quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên trong một số trường hợp như sau người xin thôi quốc tịch chưa được thôi quốc tịch Việt Nam.

 

  • Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam;
  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  • Đang chấp hành bản án, quyết định của Toà án Việt Nam;
  • Đang bị tạm giam để chờ thi hành án;
  • Đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.

Ngoài ra, trong các trường hợp dưới đây, người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam:

  • Nếu việc thôi quốc tịch làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam;
  • Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam.

Xem chi tiết tại Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan