Căn cứ lập quy trình bảo trì công trình đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải mới đây đã ký ban hành Thông tư 01/2019/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường thủy nội địa.

Theo quy định mới, việc lập quy trình bảo trì công trình đường thủy nội địa phải dựa trên các căn cứ sau đây:

  • Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình;
  • Quy trình bảo trì công trình tương tự;
  • Chỉ dẫn của nhà sản xuất, cung cấp và lắp đặt thiết bị vào công trình;
  • Điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình;
  • Hồ sơ hoàn thành công trình hoặc hồ sơ khảo sát hiện trạng công trình;
  • Các tài liệu cần thiết khác.

Cũng theo Thông tư 01/2019/TT-BGTVT:

  • Trình tự thực hiện bảo trì công trình đường thủy nội địa theo Điều 37 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.
  • Quy trình bảo trì công trình đường thủy nội địa thực hiện theo Điều 38 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 01/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan