Cảnh sát môi trường và những quy định pháp luật cần biết

Cảnh sát môi trường là lực lượng chuyên trách thuộc Công an nhân dân, đảm nhiệm chức năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm hành chính về môi trường; đồng thời chủ động, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tài nguyên và an toàn thực phẩm có liên quan.

Các hành vi không được làm

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014 NGHIÊM CẤM cảnh sát môi trường thực hiện những hành vi sau:

 • Cố ý bỏ lọt tội phạm và có hành vi vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm;
 • Lợi dụng chức vu, quyền hạn của mình để gây phiền hà, sách nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Và các hành vi không được làm theo quy định của Luật Công an nhân dân.

Chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát môi trường

Theo Pháp lệnh, cảnh sát môi trường thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

 • Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
 • Áp dụng các biện pháp công tác công an để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
 • Tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật;
 • Điều tra các tội phạm về môi trường và tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường;
 • Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm khi trực tiếp phát hiện có dấu hiệu tội phạm, vi phạm hành chính hoặc khi có tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm hành chính.
 • Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
 • Được quyền huy động người, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết, cấp bách;
 • Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; sử dụng thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ;
 • Thu giữ mẫu vật, tài liệu, vật chứng liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính để kiểm định hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm định, giám định;
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường và tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường;
 •  Phối hợp cùng với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm;
 • Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an;
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Chế độ cho Cảnh sát môi trường

Cảnh sát môi trường được hưởng các chế độ, chính sách sau:

 • Được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ;
 • Được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Luật Công an nhân dân: tiền lương, phụ cấp,...;
 • Được hưởng chế độ về độc hại, trang bị phương tiện bảo hộ phòng, chống độc hại theo quy định pháp luật.

Xem thêm Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2015.

-TP-

Gởi câu hỏi

151

Văn bản liên quan