Chấm dứt điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi nào?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 90/2016/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Theo đó, người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được chấm dứt điều trị khi có nguyện vọng không tiếp tục tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Cũng theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP, người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bị chấm dứt điều trị khi vi phạm một trong các quy định sau đây:

  • Không tuân thủ quy trình chuyên môn về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện từ 02 lần trở lên trong vòng 06 tháng;
  • Có xét nghiệm dương tính với các chất dạng thuốc phiện liên tiếp từ 02 lần trở lên trong vòng 12 tháng sau khi đã đạt liều điều trị duy trì;
  • Có xét nghiệm dương tính với các chất ma túy khác ngoài các chất dạng thuốc phiện;
  • Có hành vi xâm hại tài sản của cá nhân, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội.

Xem phân loại cơ sở điều trị tại Nghị định 90/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan