Chế độ hưởng BHXH theo lộ trình của NLĐ nước ngoài

Từ ngày 01/12/2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với điều kiện có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

 

Người lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc và được hưởng các chế độ theo lộ trình quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

Từ 01/12/2018

♦ Chế độ ốm đau: Thực hiện theo quy định tại từ Điều 25 → Điều 29 của Luật BHXH 2014;

♦ Chế độ thai sản: Thực hiện theo quy định từ Điều 31 → Điều 41 của Luật BHXH 2014 và Điều 3, Điều 4 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

♦ Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Thực hiện theo quy định từ Điều 45 → Điều 54 Luật An toàn vệ sinh lao độngNghị định 37/2016/NĐ-CP

Từ 01/01/2022,
hưởng thêm:

♦ Chế độ hưu trí: Thực hiện theo quy định tại Điều 54, Điều 56, Điều 58, Điều 59, Điều 60 Điều 62, Điều 63, Điều 64 của Luật BHXH 2014 và Điều 10 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

♦ Chế độ tử tuất: Thực hiện theo quy định từ Điều 66 à Điều 70 của Luật BHXH 2014;

♦ Hưởng BHXH một lần: Thực hiện theo Khoản 6 điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP .

 

Chi tiết xem thêm:

- Thủy Phú -

Gởi câu hỏi

354

Văn bản liên quan