Chi tiết hồ sơ đăng ký kiểm dịch tạm nhập tái xuất động vật

Trong năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Theo Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT, hồ sơ đăng ký kiểm dịch tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật thủy sản gồm:

  • Văn bản đề nghị hướng dẫn kiểm dịch;

  • Bản sao Hợp đồng thương mại có xác nhận của doanh nghiệp;

  • Bản sao Giấy phép theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT;

  • Bản sao Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định có xác nhận của doanh nghiệp;

  • Bản sao Giấy phép quá cảnh hàng hóa theo quy định có xác nhận của doanh nghiệp;

  • Bản sao Giấy phép tạm nhập tái xuất hàng hóa theo quy định có xác nhận của doanh nghiệp;

  • Bản sao Quyết định thành lập kho ngoại quan có xác nhận của doanh nghiệp, trường hợp thuê kho thì phải có Hợp đồng thuê kho ngoại quan có xác nhận của doanh nghiệp.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan