Chở quá tải trọng từ trên 50% sẽ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu 06 tháng

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/04/2015.

Chở quá tải trọng từ trên 50% sẽ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu 06 tháng, 10/2015/TT-BGTVT

Chở quá tải trọng từ trên 50% sẽ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu 06 tháng (Hình minh họa)

Theo đó, Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định sẽ thu hồi phù hiệu, biển hiệu 06 tháng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xe trung chuyển của đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các trường hợp sau:

- Vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 6 của Thông tư này khi sử dụng phù hiệu, biển hiệu không đúng quy định hoặc cố ý làm sai lệch các thông tin đã được ghi trên phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho xe;

- Chở quá số người hoặc quá tải trọng cho phép từ trên 50%;

 Không chấp hành hướng dẫn, xử lý vi phạm của người thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, còn đình chỉ khai thác tuyến 01 tháng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định vi phạm một trong các trường hợp sau:

  • Vi phạm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 6 của Thông tư này;

  • Vi phạm quy định tại một trong các điểm của khoản 8, khoản 9, khoản 11 (trừ điểm b) và khoản 14 Điều 6 của Thông tư này;

  • Tổ chức đặt chỗ, bán vé dưới mọi hình thức trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;

  • Thực hiện dưới 70% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe trên tuyến đã được phê duyệt trong 01 tháng.

Chi tiết xem tại Thông tư 10/2015/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 01/06/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan