Cơ cấu tổ chức của trường trung cấp theo quy định hiện hành

Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký ban hành quy định về Điều lệ trường trung cấp.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của trường trung cấp được Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

  • Hội đồng trường đối với trường trung cấp công lập, hội đồng quản trị đối với trường trung cấp tư thục;

  • Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

  • Các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

  • Các khoa, bộ môn;

  • Các hội đồng tư vấn;

  • Phân hiệu; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cũng theo Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH, việc thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp thực hiện theo quy định tại Nghị định 143/2016/NĐ-CP. Trường trung cấp là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

175

Văn bản liên quan