Công thức xác định giá trị đặt cọc khi mua, bán vàng miếng với NHNN

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, khi thực hiện hoạt động mua, bán vàng miếng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thì các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phải thực hiện đặt cọc nhằm bảo đảm cho nghĩa vụ xác nhận và thực hiện giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.

cong thuc tinh gia tri dat coc khi mua ban vang mieng, Thong tu 06/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, giá trị đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khi mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước được tính theo công thức quy định tại Điều 10 Thông tư 06/2013/TT-NHNN sau đây:

Giá trị đặt cọc = Tỷ lệ đặt cọc x Giá tham chiếu x Khối lượng tham chiếu

Trong đó:

  • Tỷ lệ đặt cọc: là tỷ lệ tính bằng phần trăm (%);

  • Giá tham chiếu: được tính bằng đơn vị VND/lượng;

  • Khối lượng tham chiếu: là khối lượng vàng miếng mua, bán tối thiểu (đối với mua, bán trực tiếp), khối lượng vàng miếng đặt thầu tối thiểu của một tổ chức tín dụng, doanh nghiệp (đối với hình thức đấu thầu); hoặc là khối lượng vàng miếng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đăng ký mua, bán (đối với mua, bán trực tiếp) hoặc khối lượng vàng miếng đặt thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp (đối với hình thức đấu thầu).

Tỷ lệ đặt cọc, giá tham chiếu và khối lượng tham chiếu do Ngân hàng Nhà nước thông báo trước mỗi lần tổ chức mua bán.

Xem chi tiết tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 13/3/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

49

Văn bản liên quan