Công văn 5233: Trách nhiệm thu hồi phôi mẫu GCN nghỉ việc hưởng BHXH

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn 5233/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc thu hồi phôi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã phát trước ngày Thông tư 56/2017/TT-BYT có hiệu lực.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tổ chức thực hiện:

- Thu hồi phôi GCN do cơ quan BHXH phát hành chưa sử dụng hết còn lưu trữ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cuống phôi; phôi sai, hỏng để lưu trữ hoặc hủy theo quy định xong trước ngày 31/01/2019, đồng thời thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn từ ngày 01/01/2019 không sử dụng phôi GCN do cơ quan BHXH cấp trước đây để cấp GCN cho NLĐ  khi đi khám bệnh, chữa bệnh; các chứng từ sử dụng phôi GCN này sẽ không có giá trị pháp lý để thanh toán các chế độ BHXH theo quy định.

- Trước ngày 31/12/2018, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc đăng ký và đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 23; Điểm c, d, Khoản 5 Điều 26 Thông tư 56/2017/TT-BYT bao gồm:

  • Giấy phép hoạt động, phạm vi cấp GCN;
  • Mẫu dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là pháp nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 Thông tư 56;
  • Mẫu dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chữ ký của người hành nghề được phép ký GCN đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 Thông tư 56;
  • Giấy ủy quyền người ký thay thủ trưởng đơn vị và khi tha y đổi các thông tin như: Biến động tăng, giảm người hành nghề được phân công ký GCN tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân; thay đổi mẫu dấu; phân công lại người được ủy quyền ký thay thủ trưởng, thay đổi phạm vi cấp GCN của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam xây dựng chuyên mục “Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp GCN” trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam để tiếp nhận và quản lý thông tin theo quy định trên.

Xem chi tiết: Công văn 5233/BHXH-CSXH được ban hành ngày 13/12/2018.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

233

Văn bản liên quan