Danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Ngày 15/6/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết về danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

Theo đó, Thông tư 12 ban hành danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu như sau:

STT

Tên hàng hóa

Mã HS
(Áp dụng đối với toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số)

1

Đường tinh luyện, đường thô

1701

2

Muối

2501

3

Thuốc lá nguyên liệu

2401

4

Trứng gia cầm

0407

(Không bao gồm trứng đã thụ tinh để ấp thuộc các mã HS: 04071110, 04071190, 04071911, 04071919, 04071991 và 04071999)

 

Xem chi tiết Thông tư 12/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/6/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

1,532

Văn bản liên quan