Danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Bộ Công thương ban hành Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP. Đáng chú ý là danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu dưới đây:

 

STT

Tên hàng hóa

Mã HS
(Áp dụng đối với toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số)

1

Đường tinh luyện, đường thô

1701

2

Muối

2501

3

Thuốc lá nguyên liệu

2401

4

Trứng gia cầm

0407

(Không bao gồm trứng đã thụ tinh để ấp thuộc các mã HS: 04071110, 04071190, 04071911, 04071919, 04071991 và 04071999)

 

Bên cạnh đó, Thông tư 12 cũng quy định về việc quyết định và công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu như sau:

  • Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của năm tiếp theo đối với các mặt hàng muối, trứng gia cầm, đường tinh luyện, đường thô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và thông báo cho Bộ Công Thương chậm nhất trước ngày 15/11 hàng năm.
  • Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của năm tiếp theo đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu do Bộ Công Thương quyết định trước ngày 15/11 hàng năm.
  • Trên cơ sở cam kết quốc tế, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đã được quyết định hàng năm theo quy định trên, Bộ Công Thương chính thức công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm và quy định phương thức điều hành đối với từng mặt hàng.

Thông tư 12/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

409

Văn bản liên quan