Danh mục ngành nghề kinh doanh

Xin chào Thư Ký Luật, tôi có một vấn đề thắc mắc mong được giải đáp. Hiện tại tôi đang muốn kinh doanh nhưng vẫn chưa biết kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ nào. Không biết pháp luật có quy định gì về các ngành, nghề kinh doanh không ạ?

Thư Ký Luật xin giải đáp thắc mắc của Anh/Chị như sau:

Về nguyên tắc, mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, Điều 33 Hiến pháp 2013 đã quy định như vậy. Và vì lẽ đó, chỉ cần kinh doanh ngoài những ngành nghề mà pháp luật không cho phép thì được xem là hợp pháp.

Có tất cả 6 ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào (căn cứ theo Khoản 1 Điều 6 Luật đầu tư 2014). Cụ thể là:

  1. Kinh doanh các chất ma túy;
  2. Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật;
  3. Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã được quy định tại Phụ lục 1 của Công ước buôn bán quốc tế các loại thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;
  4. Kinh doanh mại dâm;
  5. Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
  6. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Như vậy, Anh/Chị có quyền kinh doanh bất kỳ ngành, nghề nào trừ 6 ngành, nghề kể trên. Riêng đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đảm bảo thỏa mãn đầy đủ các điều kiện mà pháp luật đặt ra riêng cho mỗi loại ngành, nghề.

Gởi câu hỏi

886

Văn bản liên quan