Điều chỉnh lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo Thông tư, mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông vẫn được quy định theo 3 khu vực như hiện hành. Khu vực I gồm Hà Nội và TP.HCM; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài 2 khu vực trên.

Các mức thu về cơ bản vẫn được giữ như hiện nay. Cụ thể: Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số của ô tô (trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách) là 150 nghìn đồng - 500 nghìn đồng/lần/xe ở khu vực I, 150 nghìn đồng/lần/xe ở khu vực II và III; của ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách là 2 triệu đồng- 20 triệu đồng/lần/xe ở khu vực I, 1 triệu đồng/lần/xe ở khu vực II, 200 nghìn đồng/lần/xe ở khu vực III; của sơ mi rơ móc, rơ móc đăng ký rời là 100 nghìn đồng - 200 nghìn đồng/lần/xe ở khu vực I, 100 nghìn đồng/lần/xe ở khu vực II và III.

Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số xe máy được căn cứ ttheo giá tính lệ phí trước bạ với mức thu là 500 nghìn đồng - 4 triệu đồng/lần/xe tại khu vực I; 200 nghìn đồng - 800 nghìn đồng/lần/xe tại khu vực II; 50 nghìn đồng/lần/xe tại khu vực III.

Mức lệ phí 50 nghìn đồng/lần/xe cũng được áp dụng ở cả 3 khu vực khi cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật.

Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số được thống nhất trên cả nước với mức thu 150 nghìn đồng/lần/xe đối với ô tô (trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao); 100 nghìn đồng/lần/xe đối với sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc; 50 nghìn đồng/lần/xe đối với xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao).

Cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô, xe máy phải nộp lệ phí 30 nghìn đồng/lần/xe. Cấp giấy đăng ký và biển số tạm thời (xe ô tô và xe máy) 50 nghìn đồng/lần/xe

Mức thu cấp lại biển số nộp lệ phí là 100 nghìn đồng/lần/xe thay vì 30.000 đồng/lần/xe như hiện hành.

Thông tư cũng bãi bỏ khoản lệ phí đóng lại số khung, số máy 50 nghìn đồng/lần/xe.

Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước. 

Thông tư 229/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 1-1-2017 và thay thế Thông tư 127/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư 53/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127.

Nguồn: Báo Hải quan

Gởi câu hỏi

251

Văn bản liên quan