Điều kiện để công dân Việt Nam đi vào khu vực biên giới

Trừ một số đối tượng đặc biệt, công dân Việt Nam muốn đi vào khu vực biên giới đất liền phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Công dân Việt Nam (không phải là cư dân biên giới) vào khu vực biên giới: phải

  • Có giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật;
  • Xuất trình giấy tờ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  • Trường hợp nghỉ qua đêm phải đăng ký lưu trú tại Công an xã, phường, thị trấn;
  • Hết thời hạn lưu trú phải rời khỏi khu vực biên giới;
  • Trường hợp có nhu cầu lưu lại quá thời hạn đã đăng ký phải đến nơi đã đăng ký xin gia hạn.

2. Công dân Việt Nam (không thuộc đối tượng cư trú ở khu vực biên giới đất liền) vào vành đai biên giới: phải có giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Đồn Biên phòng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại. Trường hợp ở qua đêm trong vành đai biên giới phải đăng ký lưu trú tại Công an cấp xã theo quy định của pháp luật; Công an cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Đồn Biên phòng sở tại biết để phối hợp theo dõi, quản lý.

3. Người, phương tiện vào hoạt động trong khu vực biên giới: phải có giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến phương tiện và giấy phép hoạt động theo lĩnh vực chuyên ngành do cơ quan có thẩm quyền cấp, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của Đồn Biên phòng, Công an cấp xã sở tại và lực lượng quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

4. Những người không được cư trú ở khu vực biên giới có lý do đặc biệt vào khu vực biên giới: như có bố (mẹ), vợ (chồng), con chết hoặc ốm đau; ngoài giấy tờ tùy thân phải có giấy phép của Công an cấp xã nơi người đó cư trú, đồng thời phải trình báo Đồn Biên phòng hoặc Công an cấp xã sở tại biết thời gian lưu trú ở khu vực biên giới; trường hợp ở qua đêm hoặc vào vành đai biên giới phải được sự đồng ý của Đồn Biên phòng sở tại.

Thông tư 43/2015/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 11/7/2015 và thay thế Thông tư 179/2001/TT-BQP.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

291

Văn bản liên quan