Đối tượng được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết những đối tượng được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan.

Cụ thể:

  • Đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu: Thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.
  • Đối với mặt hàng muối: Thương nhân có nhu cầu sử dụng muối cho sản xuất được cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận.
  • Đối với mặt hàng trứng gia cầm: Thương nhân có nhu cầu nhập khẩu trứng gia cầm.
  • Đối với mặt hàng đường tinh luyện, đường thô: Thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Công Thương trên cơ sở trao đổi ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.
  • Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng nêu trên

Đặc biệt đối với các mặt dưới đây thì Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan:

  • Mặt hàng muối
  • Mặt hàng trứng gia cầm
  • Mặt hàng đường tinh luyện, đường thô

Xem chi tiết Thông tư 12/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/6/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

283

Văn bản liên quan