Đối tượng nào được hưởng chế độ bồi dưỡng theo Thông tư 61/2018/TT-BTC

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 61/2018/TT-BTC quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

Theo đó, Thông tư 61 quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thuộc các đội tuyển sau đây:

  • Đội tuyển quốc gia;
  • Đội tuyển trẻ quốc gia;
  • Đội tuyển tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành trực thuộc trung ương;
  • Đội tuyển trẻ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành trực thuộc trung ương;
  • Đội tuyển năng khiếu các cấp;
  • Đội tuyển quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bên cạnh đó, các quy định tại Thông tư 61 được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

  • Huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập luyện, huấn luyện tại các trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao, các trường năng khiếu thể thao;
  • Huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật Thể dục thể thao.

Xem thêm tại Thông tư 61/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan