Thông tư 61/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 61/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 61/2018/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 61/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 26/07/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 61/2018/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
  • Điều 3. Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng
  • Điều 4. Kinh phí thực hiện chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng đối với vận động viên thể ...
  • Điều 5. Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 61/2018/TT-BTC để xử lý: