Đối tượng nào được tổ chức viếng cán bộ, chiến sĩ CAND ?

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 15/2013/TT-BCA do Bộ Công an ban hành quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân.

Theo quy định tại Điều 41 Thông tư 15/2013/TT-BCA, các đối tượng sau đây được tổ chức viếng khi hy sinh, từ trần:

doi tuong nao duoc to chuc vien can bo CAND, Thong tu 15/2013/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác hoặc đã nghỉ hưu hy sinh, từ trần.

  • Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác hy sinh, từ trần gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ công an từ nhỏ; vợ, hoặc chồng; con.

  • Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn và Công an viên đang công tác hy sinh, từ trần.

Về phân cấp tổ chức viếng của đơn vị :

  • Cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, từ trần và thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác thuộc đơn vị nào hy sinh, từ trần thì đơn vị đó đi viếng. Trường hợp ở quá xa nơi đơn vị đóng trụ sở thì trao đổi, đề nghị Công an địa phương nơi tổ chức Lễ tang làm đại diện đến viếng. Việc tổ chức đi viếng thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác hy sinh, từ trần thực hiện như phân cấp tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, từ trần. Lãnh đạo hoặc đại diện đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, từ trần ở cấp nào thì đi viếng thân nhân cán bộ, chiến sĩ ở cấp đó.

  • Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn và Công an viên đang công tác hy sinh, từ trần thì Công an cấp huyện trực tiếp quản lý tổ chức viếng.

Đơn vị nêu trên đi viếng Cán bộ, chiến sĩ công an; thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an; Trưởng, Phó Trưởng Công an xã, thị trấn và Công an viên đang công tác hy sinh, từ trần được chi mua vòng hoa, hương nến... bằng 01 (một) tháng lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đi viếng.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 15/2013/TT-BCA.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan