Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân

Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân
Nguyễn Trinh

Với mỗi ngành nghề sẽ có hạn tuổi nhất định phục vụ, đối với Công an nhân dân cũng không ngoại lệ. Vậy pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về độ tuổi phục vụ đối với ngành đặc thù như sĩ quan Công an nhân dân?

 

1. Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân

Theo quy định tại Điều 29 Luật Công an nhân dân 2014 và Điều 10 Nghị định 103/2015/NĐ-CP, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan Công an nhân dân theo cấp bậc hàm như sau:

 • Cấp úy: Nam 53, nữ 53;
 • Thiếu tá, Trung tá: Nam 55, nữ 53;
 • Thượng tá: Nam 58, nữ 55;
 • Đại tá: Nam 60, nữ 55;
 • Cấp tướng: Nam 60, nữ 55.

Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 29 Luật Công an nhân dân 2014 nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 60 đối với nam và 55 đối với nữ.

Sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp, nữ sĩ quan cấp tướng có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ hơn 60 đối với nam và hơn 55 đối với nữ theo quy định của Chính phủ; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.

2. Điều kiện, thời gian kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp, nữ sĩ quan cấp tướng

Căn cứ Điều 11 Nghị định 103/2015/NĐ-CP, sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ khi có đủ các điều kiện sau:

 • Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan hoặc đơn vị khác trong Công an nhân dân thực sự có nhu cầu;
 • Sĩ quan có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân. Thời gian kéo dài quy định như sau:

 • Không quá 10 năm đối với giáo sư;
 • Không quá 7 năm đối với phó giáo sư;
 • Không quá 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cấp tướng được kéo dài tuổi phục vụ, thực hiện việc nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 53/2015/NĐ-CP.

Trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, người được kéo dài hạn tuổi phục vụ có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp đặc biệt, việc kéo dài tuổi phục vụ cao hơn quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 29 Luật Công an nhân dân 2014 do Chủ tịch nước quyết định.

Trình tự, thủ tục xét kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

3. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 103/2015/NĐ-CP, trong thời hạn kéo dài hạn tuổi phục vụ, sĩ quan Công an nhân dân thôi giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy (trừ nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cấp tướng được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định tại Nghị định số 53/2015/NĐ-CP).

Sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

4. Thẩm quyền quyết định kéo dài hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan Công an nhân dân

Về thẩm quyền quyết định kéo dài hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan Công an nhân dân, pháp luật quy định như sau:

 • Việc xét kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm từ Thiếu tướng, chức vụ từ Tổng cục trưởng trở lên do Bộ trưởng Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ quyết định.
 • Việc xét kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm từ Đại tá, chức vụ từ Phó Tổng cục trưởng trở xuống do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.
 • Trường hợp đặc biệt, việc kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 13 Nghị định 103/2015/NĐ-CP. 

Gởi câu hỏi

293

Văn bản liên quan